RADON ÅTGÄRDER OCH MÄTNINGAR

Markradon - byggradon

Om man i ett rum har mätt upp radongasvärdet 500 Bq/kbm luft och samtidigt uppmätt gammastrålning från väggarna i till under 60 µR/h, kan man vara ganska säker på förekomst av markradon. Det kan löna sig att se om ökad ventilation löser problemet. Om ökningen av luftväxlingen visar sig vara otillräcklig för att radonproblemet skall vara löst, skall man inte räkna pengarna som bortkastade - luftklimatet har ju förbättrats, vilket ger bättre välbefinnande, mindre allergier, mindre städbehov m.m.

Dock måsta man vidta en kompletterad åtgärd, till exempel det som vi har lyckats bäst med: RADONSUG.

Givetvis blir åtgärden olika i olika fall, men ofta gör vi så att vi borrar genom betongplattan ett 100 mm hål, ibland ett par hål samt monterar en kanal (spirorör) genom någon garderob eller i ett schakt upp genom hustaket, där vi sätter en fläkt som suger radongasen från utrymmet under huset.

Kontakta oss det är vårt jobb att svara på frågor. Vi tycker att problemet med radon är jätteviktigt!

TILL STARTSIDAN